W Sejmie RP oficjalnie złożono zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce. Pani Elżbieta Witek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 16 stycznia 2023 r. przyjęła ww. zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce, który realizuje 1 punkt 10-tki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Aktualnie trwa trzymiesięczna zbiórka 100 tys. podpisów pod projektem ustawy, który ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym (tak zwanym „zusowskim”) przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, które od dawna współpracuje z Adamem Abramowiczem- Rzecznikiem Małych Małych i Średnich Przedsiębiorców, ma swoich przedstawicieli w działającej przy Urzędzie RMiŚP Radzie Przedsiębiorców zaangażowało się w naszym regionie w zbiórkę ww. podpisów. Decyzja ta została podjęta w uzgodnieniu z Rzecznikiem – A. Abramowiczem w trakcie zorganizowanego przez nasze Stowarzyszenie spotkania z ww., które odbyło się dnia 10.01. br w Zamościu
https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/prezes-stowarzyszenia-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-posel-slawomir-zawislak-organizatorem-kolejnego-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z/

Dane kontaktowe do koordynatorów zbierania podpisów, reprezentujących nasze Stowarzyszenie:

Łukasz Sierak tel. 577507125
Paweł Maryńczak tel. 606339364

Formularz akcji zbierania podpisów można pobrać na naszej stronie:

Po zebraniu podpisów mogą je Państwo przekazać ww. koordynatorom lub wypełniony druk przesłać na adres: Marek Woch, ul. Biskupia 48 C m. 16, 04-216 Warszawa.

PONIŻEJ INFORMACJE O PROJEKCIE USTAWY:
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce | Rzecznik MŚP (rzecznikmsp.pl)

Skutki projektu

Skutki wprowadzenia zaproponowanych w projekcie zmian powinny przyczynić się do zwiększenia poziomu wolności gospodarczej w Polsce, a także pobudzić wzrost gospodarczy dzięki uwolnieniu środków pieniężnych przeznaczanych dotychczas na obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Inicjatorzy projektu zakładają, że tym samym przyczyni się on do redukcji tak zwanej szarej strefy, która w ostatnich latach ponownie zaczęła gwałtowanie wzrastać. Ponadto projekt ograniczy zjawisko rosnącego zadłużenia przedsiębiorców względem ZUS z tytułu składek na ich własne, osobiste ubezpieczenia. Możliwość zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom powinna sprawić, że przedsiębiorstwa, zamiast przymusowych likwidacji z powodu egzekucji powyższego zadłużenia, będą mogły kontynuować działalność.