Delegacja Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna uczestniczyła w tegorocznej edycji – Archipelagu Polskości. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność i Fundację Historyczną im. Mariana Rejewskiego. Tegoroczna edycja odbyła się 2 września w Teatrze Palladium w Warszawie.

Udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia w wydarzeniu został sfinansowano ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Archipelag Polskości jest dorocznym i rozrastającym się wydarzeniem społeczno-kulturalnym. Jego istotą jest organizacja spotkania przedstawicieli różnego rodzaju środowisk, organizacji (o charakterze historycznym i rekonstrukcyjnym, kulturowym i religijnym, artystycznym i muzycznym, krajoznawczym i etnograficznym, ideowym i wydawniczym, wychowawczym i edukacyjnym, gospodarczym i samopomocowym) z całej Polski, dla których wartości takie jak: patriotyzm i wolność są podstawami światopoglądu i działania. 

Najważniejszym punktem tegorocznej edycji była prezentacja organizacji pozarządowych. Nasze stowarzyszenie reprezentowali  Wiceprezes Zarządu SRL Z Magdalena Szczepańska,  członkowie Anna Król, Zbigniew Duchalski i Tomasz Szczepański. Prezentacja odbyła się na scenie Teatru Palladium. Na temat społecznej działalności Stowarzyszenia, jego historii i efektów dotychczasowej pracy, ważniejszych osiągnieciach, inicjatywach i przyszłych planach uczestnikom opowiadała Pani Anna Król. Obok prezentacji na głównej scenie Stowarzyszenie miało swoje stanowisko na którym dostępne były bezpłatne materiały promujące naszą społeczną pracę. Dodatkowo promowane była też działalność współpracującego ze Stowarzyszeniem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia w Brzezinach”, które zaprezentowało także wystawę poświęconą Wojskowej Służbie Kobiet na terenie działania kompanii Narol.

W ramach programu organizatorzy przygotowali dwie debaty eksperckie. Pierwsza historyczna poświęcona Wojciechowi Korfantemu pn.: „Korfanty – polski wyrzut sumienia”. Druga pn. „NGO, czyli dobrowolne zrzeszenia” poświęcona była omawianiu bieżących wyzwań, sukcesów i problemów różnych organizacji. W ramach debat odbyły się ciekawe wykłady tematyczne.

Jednym z punktów programu Archipelagu Polskości było przyznanie nagród i wyróżnień dla organizacji i działaczy społecznych za ich dokonania. Miło nam poinformować ze wśród przyznanych czterech wyróżnień znalazła się także nasza Koleżanka Magdalena Szczepańska. Jako wieloletnia Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” z siedzibą w Brzezinach otrzymała wyróżnienie za wytrwałe promowanie lokalnej i regionalnej historii.  

Nagrody i wyróżnienia Archipelagu Polskości wręczali kreatorzy i organizatorzy tej inicjatywy: prezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność Wioleta Kamińska oraz prezes Fundacji Patriotyzm i Wolność Artur Zawisza.

W programie również miały miejsce trzy koncerty z muzyką ludową i patriotyczną. Wystąpili Norbert „Smoła” Smoliński, zespół regionalny „Mogilanie” oraz zaprzyjaźniona Kapela Turobińska. 

Na zakończenie odbył się pokaz laserowy opowiadający historię polskiej husarii.

Archipelag stworzył przestrzeń do nawiązania kontaktów z innymi środowiskami i organizacjami, które łączą wspólne zadania i cele. Udział w wydarzeniu był okazją do wymiany doświadczenia, wzbogacenia, zdobycia nowej wiedzy, która zostanie wykorzystana w dalszej działalności. Uczestnicy rozmawiali ze sobą „jak Polak z Polakiem”, każdy miał szansę zaprezentować „swoją” polskość, aby wzajemnie się zadziwiać, a na pewno mobilizować do dalszego działania.

Dziękujemy za możliwość udziału i promocji naszej działalności podczas wydarzenia.