W dniu 26.01.2023 r. w ramach 71. Posiedzenia Sejmu RP IX kadencji odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła, funkcjonującej w ramach sejmowej Komisji Gospodarki. Członkiem ww. komisji i podkomisji jest Prezes naszego Stowarzyszenia Poseł S. Zawiślak.

Zwołane przez  parlamentarzystów- członków podkomisji posiedzenie miało na celu omówienie propozycji  projektu ustawy o rzemiośle i dualnym kształceniu zawodowym w rzemiośle, który został  przygotowany przez Komitet ekspercki Związku Rzemiosła Polskiego.

Organizacja posiedzenia była odpowiedzią na duże zainteresowanie tym tematem ze strony przedsiębiorców, którzy oczekują dostosowania obowiązującej od 1989 ustawy o rzemiośle do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Mający kontakt z rzemieślnikami Poseł S. Zawiślak ( zrzeszonymi także w Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego „ Zamojszczyzna” ) otrzymał takie postulaty od członków naszego Stowarzyszenia a także od innych przedstawicieli rzemieślników z naszego regionu m.in. od Cechów Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Zamościu i Biłgoraju oraz Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Część z nich została przekazana posłowi podczas spotkania organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem, zorganizowanego dnia 10.01.2023 r. przez Posła oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

W posiedzeniu podkomisji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Biura Rzecznika MiŚP oraz strony społecznej, reprezentującej polskie rzemiosło. Na zaproszenie Posła S. Zawiślaka w posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Piotr Juśkiewicz (Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych i  Drobnej Przedsiębiorczości w Zamościu), Mirosław Momot ( Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Członek SRL Zamojszczyzna), Jerzy Miszczak (Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej), Marcin Kusiak (Dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej). Goście mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów w przedmiotowej sprawie.

Efektem posiedzenia podkomisji jest zapoznanie się z postulatami organizacji zrzeszających rzemieślników w omawianym temacie oraz wspólna deklaracja parlamentarzystów i strony rządowej o woli przygotowania poselskiego projektu nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy o rzemiośle z uwzględnieniem najpilniejszych propozycji przedstawionych przez stronę społeczną.  Przedstawiciele strony rządowej dodatkowo poinformowali obecnych na posiedzeniu parlamentarzystów i przedstawicieli polskiego rzemiosła o podjętych pracach na rzecz przygotowania nowej ustawy o rzemiośle. Zadeklarowali przy tym podobną wolę współpracy ze w.w na rzecz przygotowania odpowiadającej oczekiwaniom rzemieślników nowej ustawy o rzemiośle.

Relacja z posiedzenia podkomisji :

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=41DCA8969344AC1DC125893C0050469D

Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu, wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej.