Miło nam poinformować, że nasz Kolega Wojciech Adamczyk – członek Zarządu SRL Zamojszczyzna  od 1 września br. objął funkcję kanclerza Akademii Zamojskiej.

Gratulujemy! Jesteśmy pewni, że jako kanclerz Akademii Zamojskiej będzie swoją wiedzą i doświadczeniem jak najlepiej służył i dbał o interesy Uczelni.

Życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i realizacji wszelkich planów, zamierzeń.

Dziękujemy za aktywną, społeczną pracę w naszym Stowarzyszeniu, wspólne przygotowanie i realizację licznych projektów skierowanych m.in. do Seniorów, Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci i młodzieży, przedsiębiorców.

Oczywiście liczymy na kontynuację aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu.

mgr Wojciech Adamczyk – Absolwent studiów na kierunku administracja w UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zarządzania projektami europejskimi (2016) oraz gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny (2021). W swojej karierze pracował w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej (1986-2001), jako kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała w Zamościu (2002-2003), dyrektor Krytej Pływalni w Zamościu (2003), a także jako kierownik i następnie dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (2003 – 2017). Pracował także jako specjalista ds. promocji i rozwoju Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (2018). Ponadto, od 2018 r. jest Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, do którego należy od 1993 r. Od lutego 2023 r. jest prezesem Fundacji Rozwoju Akademii Zamojskiej.