Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Pani Anna Król została członkiem nowowybranego Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Wyboru nowych władz Związku dokonało XXXIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność, które odbyło się w dniach 27 i 28 czerwca br. w Świdniku. Delegaci podczas tajnego głosowania wybrali Zarząd Regionu na kadencję 2023-2028r. Obrady poprzedziła Msza Św. w intencji Ojczyzny i Członków NSZZ „Solidarność” w kościele pw. św. Józefa w Świdniku.

Decyzją Delegatów stanowisko Przewodniczącego Zarządu Regionu większością głosów utrzymał Pan Marian Król, dotychczasowy Przewodniczący. Podczas zebrania Delegaci wypowiedzieli się także w ważnych dla Związku sprawach, podejmując uchwały i stanowiska dotyczące m.in. płac w budżetówce, sytuacji w kopalni Turów, finansowania DPS-ów czy obsady zespołów ratownictwa medycznego.  

https://solidarnosclublin.pl/region-srodkowo-wschodni-wybral-solidarnosc/

Gratulujemy naszej Koleżance! Jesteśmy pewni, że jako członek Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, będzie swoją wiedzą i doświadczeniem dbała o respektowanie praw pracowników oraz wspierała działania na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju.

Oczywiście liczymy na kontynuację aktywnej działalności w naszym Stowarzyszeniu.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce. Powstał w wyniku protestów robotników w lipcu i w sierpniu 1980 r.Najwyższą władzą NSZZ „Solidarność” jest Krajowy Zjazd Delegatów. To on wybiera Komisję Krajową, która jest organem nadrzędnym wobec zarządów regionów, rad sekretariatów i sekcji branżowych.

NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego to blisko 30 tysięcy członków. Obejmuje swoim działaniem większą część województwa lubelskiego, posiada struktury w blisko 600 zakładach pracy. Najwyższą władzą w Regionie jest Walne Zebranie Delegatów, które wybiera na czteroletnią kadencję Przewodniczącego, Zarząd Regionu i Komisję Rewizyjną.