W niedziele, 24 września 2023 roku na stadionie sportowym w Tereszpolu-Zaorendzie odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna „Biłgorajskie Zawody Rodzinne”. Partnerami wydarzenia byli: GKS Orzeł Tereszpol, KGW z terenu Gminy Tereszpol.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków pozyskanych przez nasze Stowarzyszenie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu rządowego Mikro Granty.

Głównym elementem realizowanego projektu pn. „Biłgorajskie Zawody Rodzinne” były zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie odbyły się pod znakiem sportowej aktywności i atrakcji na świeżym powietrzu, a ich celem było promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych i młodzieży, rozwijanie sprawności fizycznej uczestników oraz integracja społeczności lokalnej.

Zawody poprowadziła Pani Monika Kosecka członek SRL Zamojszczyzna przy wsparciu przedstawicieli Urzędu Gminy Tereszpol, GKS Orzeł Tereszpol. Ww. na wstępie spotkania pokrótce omówiła cel organizacji zawodów, program wydarzenia. W ramach zawodów dzieci i młodzież rywalizowały między sobą w takich konkurencjach jak: toczenie piłki – slalom, rzut kółkami do celu, bieg na 60m, bieg przełajowy oraz drużynowe przeciąganie liny.

Konkurencje były podzielone na dwie kategorie wiekowe: 6-10 lat oraz 11-16 lat.

W wyniku sportowej rywalizacji zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach zostali:

Kategoria wiekowa 6-10 lat:

  1. Bieg na 60 m:

I miejsce – Iga Legieć

II miejsce – Kacper Zubala

III miejsce – Bartłomiej Godzisz

  • Bieg przełajowy:

     I miejsce – Lidia Borowiec

     II miejsce – Mikołaj Marzec

     III miejsce –  Bartłomiej Godzisz

  • Toczenie piłki-slalom:

I miejsce – Mikołaj Marzec

II miejsce –  Lidia Borowiec

III miejsce – Kacper Zubala

  • Rzut kółkami do celu:

I miejsce – Antoni Stroiwąs

II miejsce – Filip Sikorski

III miejsce – Mikołaj Marzec

Kategoria wiekowa 11-16 lat:

  1. Bieg na 60 m:

I miejsce – Kacper Koman

II miejsce – Michał Furmanek

III miejsce – Dominik Harkot

  • Bieg przełajowy:

I miejsce –  Kacper Koman

II miejsce – Michał Furmanek

III miejsce – Joanna Góra

  • Toczenie piłki slalom:

 I miejsce – Kacper Koman

 II miejsce – Jakub Kimak

 III miejsce – Hanna Budzyńska

  • Rzut kółkami do celu:

I miejsce – Aleksandra Zdunek

II miejsce – Magdalena Ostasz

III miejsce – Hanna Budzyńska

Ponadto odbyły się dwie konkurencje w trzyosobowych drużynach:

  1. Drużynowe przeciąganie liny:

I miejsce – Magdalena Ostasz, Hanna Budzyńska, Gabriela Budzyńska

II miejsce –  Antoni Denkiewicz, Jakub Kimak, Kacper Koman,

III miejsce – Bartłomiej Godzisz, Kacper Legieć, Łukasz Wujec

  • Turniej piłki nożnej:

I miejsce – Kacper Koman, Jakub Kimak, Antoni Denkiewicz

II miejsce – Barbara Skiba, Michał Furmanek, Dominik Harkot

III miejsce – Joanna Góra, Ksawery Osmulski, Łukasz Wujec

Zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczone zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie uczestniczące w zawodach dzieci otrzymały z rąk Prezesa SRL Zamojszczyzna – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, medale, okolicznościowe dyplomy za udział i skromne upominki.

Obok zawodów sportowych, w trakcie wydarzenia zorganizowane zostały także atrakcje dla najmłodszych, które wzmacniały atmosferę zabawy i integracji. Najmłodsi uczestnicy projektu mogli skorzystać z dwóch dmuchanych zjeżdżalni, wziąć udział w zabawach z animatorem, korzystali z możliwości malowania twarzy, robienia tatuaży, mogły także przywitać się z żywą maskotką. Wszystkie dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały poczęstunek i napoje, a biorące udział w konkurencjach sportowych dodatkowo watę cukrową lub popcorn.

Zawody przyciągnęły liczną grupę dzieci i młodzieży oraz całe rodziny z dziećmi.

Biłgorajskie Zawody Rodzinne” były nie tylko okazją do sportowej aktywności, ale także wydarzeniem integrującym mieszkańców gminy. Stowarzyszenie kontynuuje swoją misję wspierania lokalnych społeczności i promowania zdrowego trybu życia. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, partnerów i uczestników, ta inicjatywa podobnie jak podczas „Zamojskich Zawodów Rodzinnych” w Jarosławcu (więcej: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/zamojskie-zawody-rodzinne-realizacja-pierwszej-edycji-nowego-sportowo-rekreacyjnego-projektu-skierowanego-do-mlodziezy-rodzin-z-terenu-zamojszczyzny-jaroslawiec-gmina-sitno-teren-przy/), okazała się sukcesem i przyczyniła się do kreowania pozytywnego ducha sportu i wspólnoty.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie wsparli organizację projektu pn. „Biłgorajskie Zawody Rodzinne”, w tym Wójtowi Gminy Tereszpol Panu Jackowi Pawlukowi, Panu Krzysztofowi Litwinowi – Prezesowi GKS Orzeł Tereszpol, Sędziom: Panu Dariuszowi Mazurkowi, Panu Sławomirowi Zdunkowi, Panu Ryszardowi Kurzyńskiemu, Panu Łukaszowi Kozerakowi, Panu Krzysztofowi Szuper, Panu Wojciechowi Kurantowi, członkom KGW z terenu Gminy Tereszpol: KGW „Ostoja Lipowiec” z Lipowca, KGW „Kukiełczanki” z Tereszpola Kukiełek, KGW „Zygmuncianki” z Tereszpola Zygmuntów,  KGW „Zaorendzianki” z Tereszpola Zaorenda  oraz Paniom Magdalenie Marzec i Ewie Zajmała z Biblioteki Publicznej Gminy Tereszpol.

Zapraszamy na kolejną edycję rodzinnych zawodów, które pn. „Hrubieszowskie Zawody Rodzinne” odbędą się w najbliższą niedzielę, 1 października 2023 r. na boisku przy remizo-świetlicy w Czerniczynie. Start godz. 13.00