Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca. Sektor MŚP w Polsce stanowi aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw. To bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego kraju.

Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców a współorganizatorem była Izba Przemysłowo Handlowa w Białymstoku. Rzecznik MiŚP – Adam Abramowicz skierował zaproszenie do udziału w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy także do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, które od listopada ubiegłego roku jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.
W XXXII Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP nasze stowarzyszenie reprezentowali: Prezes S. Zawiślak, poseł na Sejm RP oraz członek stowarzyszenia, przedsiębiorca Paweł Maryńczak.
Członkowie naszego Stowarzyszenia w osobach: Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Radosław Maksymowicz, ekspert stowarzyszenia Franciszek Josik oraz ww. Paweł Maryńczak, będący członkami składu funkcjonujących w Radzie Zespołów Roboczych — do spraw Handlu, ds. Abolicji ZUS, ds. Turystki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego oraz Zespołu ds. Konkurencji przy Radzie Przedsiębiorców, pełniących rolę doradczą przy Biurze Rzecznika MŚP, jeszcze przed Świętem Przedsiębiorcy podnosili w przekazanych do Rzecznika MiŚP materiałach potrzebę wprowadzenia dobrowolnego ZUS. Dobrowolne składki ZUS dla przedsiębiorców za ich własne ubezpieczenie i abolicja dla zadłużonych z tego tytułu to temat aktywnie podnoszony w debacie publicznej przez Adama Abramowicza — Rzecznika MiŚP, także podczas Rady Przedsiębiorców w Białymstoku.
Przypomnijmy, że SRL Zamojszczyzna wśród wielu podjętych inicjatyw było m.in. inicjatorem spotkania przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem MiŚP w toku debaty nad przyjęciem Nowego Ładu, aktywnie kreuje aktywność współpracujących ze stowarzyszeniem organizacji przedsiębiorców w dyskusji na temat zakresu działalności Akademii Zamojskiej, m.in. przedstawiając inicjatywę na rzecz rozwoju na Uczelni nowych kierunków technicznych. We wrześniu 2021 roku dzięki inicjatywie i współpracy: Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Warsztatu Samochodowego „MOMOT” w Zawadzie, oraz naszego Stowarzyszenia odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie o profilu motoryzacyjnym oraz otwarcie nowej placówki warsztatu w Zawadzie. W uroczystości uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Podczas XXXII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP podjęło m.in. temat Kształcenia Dualnego. Rzecznik MiŚP Adam Abramowicz przedstawił przedsiębiorcom i zaproszonym gościom, wśród których obecni byli m.in. Olga Semeniuk, Waldemar Buda -Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Dariusz Piontkowski — Ministerstwo Edukacji i Nauki, projekt zmian przepisów w zakresie kształcenia zawodowego. Więcej:


Prezes S. Zawiślak podczas piątkowego posiedzenia XXXII Posiedzenia Rady Przedsiębiorców także jako poseł na Sejm RP odpowiadał na pytania uczestników obrad, ponadto w ich trakcie udzielił wywiadu dla TVP3 Białystok (1min 56 sek.): https://bialystok.tvp.pl/60945609/przedsiebiorcy-zglaszaja-mein-postulaty-dotyczace-systemu-ksztalcenia-zawodowego-w-polsce
W trakcie debaty na temat kształcenia zawodowego należy odnotować inny, zamojski akcent w dyskusji. Pan Piotr Juśkiewicz, Dyrektor – współpracującego z naszym stowarzyszeniem – Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu wygłosił wykład pt. „Polski system kształcenia zawodowego – diagnoza”.
W trakcie wydarzenia został odczytany przez Sekretarza Stanu Andrzeja Derę list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do uczestników i organizatorów obchodów Dnia Przedsiębiorcy:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/listy/do-uczestnikow-i-organizatorow-obchodow-dnia-przedsiebiorcy,55893
W gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej Minister Andrzej Dera wręczył także, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, ordery i odznaczenia zasłużonym przedsiębiorcom:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-przedsiebiorcy,55885
List do uczestników obchodów Dnia Przedsiębiorcy, podpisany przez Premiera RP odczytała Minister Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Kolejnym wydarzeniem było wręczenie nagród Rzecznika MŚP – Filarów Polskiej Przedsiębiorczości, które otrzymali m.in. Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pan Zbigniew Rau – Minister Spraw Zagranicznych, Pani Magdalena Rzeczkowska – Minister Finansów oraz statuetek Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Po ceremonii wręczania odznaczeń odbył się okolicznościowy koncert. Jednym z punktów uroczystości była także odprawiona Msza Święta w intencji przedsiębiorców w Sanktuarium pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie (Wasilków) celebrowana przez ks. abpa dra Józefa Guzdka, Metropolitę Białostockiego.

Dziękujemy za zaproszenie. Było to bardzo udane spotkanie, pozwalające na podniesienie ważnych dla przedsiębiorców problemów oraz nawiązanie nowych kontaktów z instytucjami, osobami funkcjonującymi w sektorze gospodarczym naszego kraju.

Zapraszamy do współpracy.