Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak  organizatorem kolejnego spotkania dla przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem – 10.01.2023 r. Zamość

W dniu 10.01.2023 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jego Prezesa – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka odbyło się kolejne już spotkanie z Rzecznikiem Małych i...