Aktywność SRL Zamojszczyzna na rzecz odrzucenia niekorzystnego projektu uchwały Rady Miasta Zamościa w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Podczas posiedzenia Komisja Budżetu, Infrastruktury i Mienia Komunalnego Rady Miasta Zamość w dniu 23 listopada 2023 r. wpłynął projekt uchwały RM Zamość w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników...